Project Description

Rabobank West Betuwe

Rabobank West Betuwe is in mei 2008 ontstaan uit een fusie tussen de regiokantoren de Betuwe, Geldermalsen en omgeving en als laaste Tiel-Culemborg. Het werkgebied van de bank ligt in het hart van de Betuwe. Dit gebied wordt ook wel het ‘Rivierenland’ genoemd. Dit gebied kent naast een breed fruitteelt- en laanboomteeltgebied ook een aantal zeer belangrijke bedrijventerreinen. De bank behoort qua grootte tot de top 8 van Nederland.

Regio Perspectief

Rutger van Stappershoef was bij dit project verantwoordelijk voor een zeer breed portefeuille. Hij hield zich bezig met de volgende items:
– Het opbouwen en het dagelijks leiding geven aan een geheel nieuwe afdeling. Dit is de afdeling Marketing, Communicatie, Coöperatie en CRM (Customer Relation Management).
– De voorzitter zijn van de procesgroep CRM binnen de bank.
– Lid zijn van het Crisis Management Team.
– Lid zijn van de stuurgroep ‘Virtueel Dichtbij’. Dit was een nieuw online strategie.
– Lid zijn van het projectteam ‘Optimale klantbediening’. Het hoofddoel hierbij was om meer aanbevelende klanten te krijgen.
– Daarnaast ook coördinator zijn van de sponsoring en van de coöperatiefonds.
– En ook het gezicht zijn van de bank binnen de regionale ontwikkelingen en van de marketing.

Ook werd hij gevraagd door Rabobank Nederland om zitting te nemen in de landelijke werkgroepen:
– De Programma Advies Commissie (PAC) CRM.
– De Klankbordgroep Marketing & Communicatie.

De Resultaten die behaald zijn

In deze periode heeft hij intern veel verbindingen gelegd tussen medewerkers en afdelingen. En daarnaast ook extern tussen partijen en initiatieven.

Intern heeft hij heeft samen met zijn team de volgende resultaten behaald:
– Ze hebben het CRM-niveau snel weten te verbeteren.
– Maar ook het lidmaatschap en de ledenraad van de coöperatie weten te moderniseren. Denk hierbij aan de ledenbetrokkenheid en -invloed.
– En als laatste ook de sponsoring te commercialiseren.

Extern heeft hij met veel mensen en ook verenigingen uit de regio de Betuwe rond de tafel gezeten. Bij de volgende items was hij zeer nauw betrokken:
– De totstandkoming van diverse maatschappelijke projecten.
– Het ondersteunen van belangrijke bestaande initiatieven en organisaties.
De rode draad werd gevormd door thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid, sociale cohesie, cultuur, recreatie en sport.

Testimonials

Rutger is een zeer betrokken collega die vanuit zijn kennis, kunde en hart op zijn vakgebied en binnen het werkgebied opereert. Rutger heeft onze bank naar een hoger niveau getild op het gebied van Marketing & Communicatie. Verder heeft hij onze bank ook dichter naar de markt c.q. onze klanten gebracht. Dit alles heeft hij met grote inzet voor elkaar gekregen.
Bianca Zomerhuis, Directeur Private Banking en Particulieren
Ik heb Rutger leren kennen als een gedreven manager. Hij is creatief en een teamplayer. Hij kent de kracht van samenwerking en past die in de praktijk ook toe. Hij oriënteert zich terdege in het werkveld en levert daarvoor toegevoegde waarde o.a. door het samenbrengen van partijen. Voor Rutger zijn oprechtheid en integriteit cruciale eigenschappen, die hij ook van anderen verwacht. Hij biedt medewerkers de ruimte voor zelfontplooiing.
Henk Bolt, Adviseur Coöperatie / Bestuurssecretaris