Project Description

Het Groene Hart

De doelstelling van Het Groene Hart is om voor het grote publiek (alle inwoners van Nederland) op een aanspreekbare manier de volgende punten duidelijk te maken:
– Waar het Groene Hart ligt
– Wat de grote waarde van het gebied is
– En waar in de toekomst ontwikkelingskansen liggen
Dit moet gedaan worden met behoud van de huidige waardevolle elementen.

Hier is invulling aan gegeven met enerzijds een internationale wielerwedstrijd voor beroepsrenners en een toertocht voor recreanten. En anderzijds met een uitgebreid themaprogramma onder de naam ‘Maand van het Groene Hart’. De route van de wielerronde liep zigzaggend door het Groene Hart. Rondom het evenement werd in diverse kranten, op de eigen website en televisie zoals het live-uitzending op SBS6, aandacht geschonken aan de volgende items:
– het unieke landschap
– de monumentale historie
– de recreatieve mogelijkheden van het gebied.
Het themaprogramma ‘Maand van het Groene Hart’ bestond uit een hele reeks activiteiten (zoals een symposium) die te maken hadden met het groen en duurzaam maken van het gebied.

Regio Perspectief

Rutger van Stappershoef heeft binnen de werkgroep een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van de beleving en interactie rondom deze evenementen. De werkgroep realiseerde enorm veel media-aandacht, maar ook veel volgers en bezoekers van de events.