Project Description

Dorpsplan-traject

Het opstellen van Dorpsplannen is een vergevorderde vorm van burgerparticipatie. Een Dorpsplan betreft een toekomstvisie voor een dorp en haar buitengebied en bevat een brede kijk op alles wat in het dorp leeft en wenselijk is voor zowel de korte als de lange termijn. Een plan door en voor de bewoners. De thema’s en prioriteiten worden dus ook door de bewoners zelf aangegeven.

Regio Perspectief

Begin 2012 is er door Rutger een dorpswerkgroep geformeerd, met daarin vertegenwoordigers uit alle geledingen van het dorp. Vervolgens hield hij zich onder andere bezig met de procesbegeleiding. Binnen een tijdsbestek van anderhalf jaar werd een breedgedragen Dorpsplan opgeleverd. Een plan met lange termijn prioriteiten en korte termijn acties (Quick Wins). Bijvoorbeeld ter bevordering van behoud van voorzieningen, de veiligheid, het groen (landschap) en het verenigingsleven. Het meest belangrijke hierbij is dat het plan met een breed draagvlak vanuit de bewoners en alle relevante partijen tot stand is gekomen: het verenigingsleven, de Brede School, de kerk, ondernemers en de gemeente.

Al tijdens het opstellen van het plan en in de jaren die volgden werd er in het dorp veel gerealiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Een upgrade van het dorpshuis met bibliotheekkast, beamer met scherm, Wi-Fi, beveiliging en zonnepanelen.
– De aanleg van jeu-de-boules banen tussen de speeltuin en het dorpshuis.
– De plaatsing van een bushalte voor de Buurtbus.
– Een nieuwe lijnverbinding naar Culemborg voor de schoolgaande kinderen.
– Aanpassingen aan het aangezicht van het dorp (zoals hoogstam fruitbomen en groenstroken).
– De oprichting van een vaste vrijwilligersgroep ‘onderhoud groen’ in het dorp.
– Structurele verkeersveiligheid acties met als beloning het ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’.
– De start van het nieuwbouwproject De Oudenborch.
– De opening van het 1e ‘Klompenpad’ in de gemeente (wandelroute in het agrarisch cultuurlandschap).
– Een brede(re) inzet van het dorpshuis in het sociale domein (zorg en welzijn).
– Een WhatsApp groep ‘Rhenoy Alert’ waarmee men elkaar waarschuwt over onveilige situaties.

Testimonials

Mijn complimenten voor de visie die je hebt om kleine kernen leefbaar te houden en je kijk op de verantwoordelijkheden en de rol van de gemeente. Ik ken je als een man die het hart op de goede plaats heeft en mensen warm weet te maken hun talenten in te zetten voor de gemeenschap. Jij bent een voorbeeld waar lokale bestuurders trots op moeten zijn.
Joop Doeland, oud-wethouder en raadslid Gemeente Geldermalsen
Rutger van Stappershoef is iemand die met hart en ziel opkomt voor de belangen van inwoners in onze gemeente en daarbij ook oog heeft voor de (leef-) omgeving. Het is prettig samenwerken, onder andere op het gebied van behoud en ontwikkeling van het dorp Rhenoy.
Martijn Gerrits, voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy
Rutger is een bevlogen en betrokken teamspeler. Hij analyseert zijn omgeving en heeft gevoel voor verhoudingen. Met een duidelijk doel voor ogen verzamelt hij de juiste mensen om zich heen om een klus te klaren en het resultaat te beleggen zodat het resultaat blijvend is. Hij is assertief en weet wanneer hij een stap op de plaats moet maken om zo het doel te bereiken.
Kees Froeling, voorzitter Werkgroep Dorpsplan Rhenoy