Een win-winsituatie en betekenisvol resultaat

In een tijd waarin het economisch tij uitdagend is en verschillende ondernemers het niet redden, zien wij dat er volop kansen liggen voor ondernemers die zich wortelen in de lokale samenleving. Genoeg kansen voor groei, maar het vereist dat je je lokale aanwezigheid doelgericht en gestructureerd nestelt en uitbouwt. Dit sluit naadloos aan bij de groeiende consumentenbehoefte aan willen weten waar ze kopen, bij wie, waar het vandaan komt – transparant en lokaal. In deze tijd, waarin de anonimiteit van grote bedrijven die op globale schaal werken ons vervreemd, heerst er behoefte aan verbinding, herkenning, traceerbaarheid, duurzaamheid en vertrouwdheid. Iets dat alleen maar groter en groter wordt in een tijd waarin internationale spanningen en sociale onrusten de behoefte aan regionale verbondenheid stimuleert. Maar dan moet je hier dus wel gericht op inspelen.

Wij geloven erin dat de nieuwe economie gedreven zal worden door sterke lokale ecosystemen (local communities) en de bepalende rol van ‘Local Heroes’ hierbinnen. Local Heroes zijn volgens ons ondernemende mensen die zich dat realiseren en hierop inspelen, deze mensen verankeren hun organisatie in de lokale economie, ze zijn sterk betrokken bij hun leefomgeving en spelen een relevante rol van betekenis voor zowel de lokale bevolking als de (eind)klant.

Wij zijn ervan overtuigd dat sterke ondernemers die geworteld zijn in de haarvaten van hun omgeving succesvoller zijn. Wij weten ook dat het hard werken is om die geworteldheid op te bouwen en vast te houden. Maar ook dat het maakbaar is en dat het een gestructureerde aanpak nodig heeft. Een ‘Local Hero’ kun je worden met het juiste inzicht, de juiste actieplannen en aanpak. Die gestructureerde aanpak is nu praktisch mogelijk met ons Local Hero Model. Het Local Hero Model combineert bovendien commercie met maatschappelijk relevant ondernemen, het creëert zo een win-winsituatie en zorgt voor betekenisvol resultaat als ondernemer en als leefomgeving.

Wezenlijk onderscheid maken

Het Local Hero Model benadert vraagstukken interdisciplinair en vanuit een integraal perspectief, waarbij door privaat-publiekelijke aanpak commercialiteit en maatschappelijk belang samengaan. Daarin zit een wezenlijk onderscheid met bestaande marketingmodellen. Het Local Hero Model houdt bijvoorbeeld ook rekening met cruciale zachtere kanten van het ondernemen, zoals lokale betrokkenheid, persoonlijke relaties en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld andere ondernemers en de gemeente. Hier ligt vaak al een sleutel tot succes. Maar ook lokale normen, waarden en relevantie zijn in dit model bijvoorbeeld belangrijker dan binnen de harde, traditionele blik op een business, waarin het veelal draait om de prijs en het product.

In de huidige economie is het voor organisaties essentieel om juist vanuit de zachte aspecten doeltreffende beleving, betekenis en zingeving te koppelen aan hun producten of diensten, maar zeker ook de service eromheen. Daar boek je meer resultaat mee als het gaat om lastig te beïnvloede factoren zoals het creëren van vertrouwen, een gunfactor en blijvende verbondenheid, zowel binnen de omgeving als geheel als specifiek binnen je doelgroep.

Als ondernemer moet je dus niet alleen bewust zijn van je eigen onderneming, maar ook van de omgeving, het lokale ecosysteem, waarin je je bevindt. Het is belangrijk om daarbij de verbanden en het potentieel te zien tussen de verschillende onderdelen die deel uitmaken van dit systeem. Natuurlijk, de onderneming zal ook een kwalitatief goed en relevant product moeten leveren, persoonlijke service moeten bieden, goed met feedback om kunnen gaan en toegankelijk moeten blijven. Deze aspecten zijn vanzelfsprekend ook in het model verwerkt.

Ben jij ook Local Hero Proof?

Wij kunnen je van dienst zijn met:

  1. Local Hero Scan
    Analyse van de huidige situatie op basis van het Local Hero Model, in zijn geheel of onderdelen ervan
  2. Local Hero Plan
    Advies aan de hand van een concreet stappenplan hoe wezenlijk resultaat te bereiken
  3. Local Hero Activities
    Tools, hulp en contentcreatie bij uitwerking van concepten, campagnes en middelen

Local Hero Keurmerk

Ondernemers die met succes het Local Hero Model doorlopen, ontvangen van ons een officieel ‘Local Hero Keurmerk’, welke gebruikt kan worden in communicatie uitingen. Ook wordt je opgenomen in ons register van Local Heroes.

Neem contact op

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij garanderen dat er met het Local Hero Model in elk lokaal ecosysteem betekenisvolle resultaten te boeken zijn!
Neem contact op